Tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên của mạng 5G đã chính thức hoàn chỉnh, sắp đưa vào khai thác

Tổ chức 3GPP vừa chính thức thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên của mạng 5G, bước đầu hiện thực hóa mạng tốc độ cao này vào trong cuộc sống.

Theo tờ Fiere Wireless, tại cuộc họp tại Lisbon, Bồ Đào Nha vừa qua, 3GPP - tổ chức quản lý các chuẩn kết nối di động - đã nhất trí thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên về thế hệ mạng tiếp theo, 5G (đặc biệt là chuẩn 5G NR).


Logo chính thức mạng 5G

Logo chính thức mạng 5G

Việc có một tiêu chuẩn chung thống nhất về thế hệ mạng 5G là một bước tiến lớn trong việc triển khai thế hệ mạng kết nối mới vào trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Các công ty viễn thông từ đó có các thông số kỹ thuật cần thiết để chuẩn bị và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Những thông số kỹ thuật chính thức đầu tiên của 5G bao gồm việc bao phủ một dải lớn quang phổ, hoạt động từ các băng tần 600 và 700 MHz cho tới một phần các bước sóng mili mét của quang phổ tại bằng tần 50 GHz. Chúng ta sẽ biết cụ thể hơn về các tiêu chuẩn trong mạng 5G sẽ được công bố ra vào tuần tới.


Bài post trên Twitter cập nhật thông tin thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên của 5G ngay tại buổi họp

Bài post trên Twitter cập nhật thông tin thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên của 5G ngay tại buổi họp

Hiện tại tiêu chuẩn kỹ thuật đã được thông qua chính là yếu tố cần thiết để những nhà mạng và nhà sản xuất phần cứng triển khai thế hệ mạng mới. Tuy nhiên sẽ cần thời gian để kiểm nghiệm những thông số ấy. Ví dụ Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế (International Telecommunication Union) và 3GPP đã định nghĩa mạng 4G sẽ cung cấp tốc độ kết nối 100 Mbps khi đang di chuyển và tới 1 Gbps khi cố định. Thực tế cho thấy những thiết bị và mạng 4G người dùng hiện tại vẫn chưa thể đạt tới con số lý thuyết ấy (chuẩn LTE Advanced và Advanced Pro hy vọng sẽ đạt tới tốc độ trên).

Tiêu chuẩn kỹ thuật chính thức đầu tiên về mạng 5G là bàn đạp mạnh mẽ để các tập đoàn viễn thông như T-Mobile và Verizon triển khai, cung cấp chúng tới người dùng cuối vào năm 2018 và 2019. Ít nhất ở hiện tại chuẩn 5G NR đã tiến xa hơn trong quá trình hiện thực hóa hơn là việc chỉ mới có logo đại diện